Valla üldplaneeringu lehekülg

Taheva valla üldplaneeringu kaardid:

taheva_yp_kaardid_300508.zip


Taheva valla üldplaneeringu seletuskiri:

Taheva_YP_seletuskiri_300508.pdf

Taheva valla Keskkonnamõjude Strateegilise Hindamise aruanne tutvumiseks:

Taheva KSH aruanne.doc (Word 2000 fail, 6,5 MB)