Taheva valla üldiseloomustus

 

Taheva valla kogupindala on 204,7 ruutkilomeetrit. Vald asub Kagu-Eestis Valga maakonnas, ajalooliselt Vanal-Võrumaal. Vald omab põhjas ja idas ühist piiri Valga maakonna Karula vallaga, kagus Võru maakonna Mõniste vallaga ning lõunas ja läänes Läti Vabariigiga. Valla territooriumil paikneb 13 küla, elanike arv 01.01.2014 seisuga on 763. Tähtsaim ühendusmagistraal on valda läbiv Valga-Võru maantee. Valla administratiivne keskus Laanemetsa külas asub maakonna keskusest, Valgast 25 km kaugusel, naabermaakonna keskusest Võrust 57 km kaugusel ja Tallinnast 270 km kaugusel.

 

Ajalugu

 

Taheva nimi on kaasajal parandatud kirjapilt kohanimele Taiwola, mida 17. sajandi keskel tunti Liivimaal kerkinud mõisana ja mis ühendas Gaujiena, Taheva, Karula, Antsla ja Otepää mõisate ketti. Enne iseseisvate riikide tekkimist oli see piirkond Liivimaa kubermangu eesti ja läti keele kokkupuuteala. Kirikukihelkondlik jaotus rahvuste järgi tekkis seal 17. sajandi lõpul. Enne Hargla kihelkonna moodustamist kuulusid Taheva ümbruse alad Koivalinna (Gaujiena) kihelkonda. Tsaarivalitsuse ajal kuulus see piirkond Võru kreisi alla. Esimesed kaardimaterjalid Taheva vallas eestlaste poolt mõisatelt päriseks ostetud maade kohta pärinevad 1867. aastast. Algselt moodustati Hargla kirikumõisast ja Taheva mõisast Taheva vald ning Laanemetsa mõisast ja Koikküla mõisast Laanemetsa vald, kuid hiljem liideti need kaks valda üheks Taheva vallaks.

 

Loodus

 

Taheva valda läbivad Koiva jõgi (52,5 ha) ja Mustjõgi (30,2 ha). Järvi on kuus, suurim neist Aheru järv (234 ha). Maastikukaitsealana laiub Koiva puisniit (226 ha). Tähtsamad looduskaitseobjektid on Koikküla, Taheva, Laanemetsa mõisate pargid. Koiva jõe äärde asutati 1957. aastal botaaniline kaitseala pindalaga 170 ha. Kaunile ja erilisele loodusele lisaks leidub siin Eesti haruldasi taimi.

Metsamaad on vallas kokku 14 180 ha, millest üle poole - 7730 ha kuulub riigile. Metsaga on valla territooriumist kaetud 67%. Mets on kujunenud ajalooliselt Taheva suurimaks loodusrikkuseks. Loodusvaradest võib mainida liiva, kruusa ja savi.

Valla põhjaosa kuulub Karula kõrgustikku, ülejäänud ala Hargla nõkku, kus valdavaks on mandrijää sulamisel tekkinud liivikud. Haritava maa boniteet on madal. Kui Eesti keskmine on 43, Valgamaal 40, siis Taheva vallas ainult 34 hindepalli. Seetõttu ei ole territoorium kunagi intensiivse põllumajandusega silma paistnud, liiatigi suur osa maadest kuulub erosiooniohtlike hulka.

 

Taheva valla asutused

 

Taheva Vallavalitsuse hallatavate asutustena töötavad Hargla Kool (liigilt põhikool-lasteaed), Hargla Maakultuurimaja koos Taheva valla avatud noortekeskusega, Hargla Raamatukogu, Koikküla Raamatukogu. Lisaks on vallavalitsuse struktuuri arvestatud Hargla sotsiaalmaja, ning Hargla ja Laanemetsa kalmistud. Vallavalitsus on asutanud Sihtasutuse Taheva Sanatoorium, mis peamiselt tegeleb sotsiaalteenuste (asenduskodu, üldhooldekodu, erihoolekanne) osutamisega.

 

 Taheva valla statistikat leiad SIIT

 

Taheva valla rahvas arvudes

 

       

Aasta 

Sünnid

Surmad

Elanikke seisuga 01. jaan

Iive

1985

10

30

1298

 

1986

20

27

1254

 

1987

20

14

1305

 

1988

19

26

1302

 

1989

18

26

 

 

1990

21

25

1182

 

1991

16

25

1211

-29

1992

13

21

1180

-31

1993

14

29

1113

-67

1994

17

27

1112

-1

1995

11

23

1121

+9

1996

10

19

1118

-3

1997

12

16

1120

+2

1998

10

25

1121

+1

1999

10

27

1085

-36

2000

11

17

1088

+3

2001

12

22

1080

-8

2002

12

17

1057

-23

2003

6

13

1020

-37

2004

3

11

981

-39

2005

7

13

957

-24

2006

4

17

928

-29

2007

2

13

903

-25

2008

4

11

894

-9

2009

3

22

887

-7

2010

5

17

878

-9

2011

7

11

854

-24

2012

1

23

816

-38

2013

5

18

784

-32

2014

6

13 

763

-21

2015

3

16

754

-9

2016

6

18

746

-8

2017

 

 

719

-27

 

Elanike arv ja vanuseline koosseis seisuga 01.01.2017

 

 

 

Küla nimi

Elanikke kokku

 

sh mehi

 

sh naisi

Elanikke

vanuses

0–6

Elanikke vanuses

7–17

Elanikke vanuses           18–65

Elanikke vanuses  vanem kui 65

 

 

 

 

 

 

 

 

Hargla

184

96

88

7

12

133

32

Kalliküla

31

16

15

0

1

21

9

Koikküla

151

81

70

7

19

94

31

Koiva

12

7

5

1

1

5

5

Korkuna

8

7

1

0

0

4

4

Laanemetsa

80

50

30

6

12

45

17

Lepa

25

17

8

1

1

19

4

Lutsu

19

11

8

1

3

9

6

Ringiste

49

24

25

2

2

36

9

Sooblase

29

14

15

2

4

17

6

Taheva

74

37

37

4

4

47

19

Tsirgumäe

50

22

28

0

0

38

12

Tõrvase

0

0

0

0

0

0

0

Valla tasemel aadressiga

7

6

1

0

0

7

0

VALD KOKKU

719

388

331

31

sh mehi 19 ja

      naisi 12

59

sh mehi 34 ja                    

      naisi  25

475

sh mehi 290 ja   naisi 185

154

sh mehi 456 ja  naisi 109