Valla volikogu

Volikogu dokumendid

Taheva Vallavalitsuse ja Taheva Vallavolikogu poolt avalikustatud teabe kohta saab selgitusi Taheva Vallavalitsuse vallasekretärilt telefonil 766 9271 või e-posti aadressil info@taheva.ee.

Dokumendid
Istungite protokollid
Määruste eelnõud
2013. aasta vallavolikogu valimised


Taheva Vallavolikogu ja Taheva Vallavalitsuse määrused on avaldatud Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/. Taheva valla dokumentide leidmiseks valige avalehel link "Täpne otsing" ja edasi teostage otsing lingilt "KOV terviktekstidest". Otsingu Riigi Teatajas saate teha SIIN.

Taheva Vallavolikogu esimehe Hille Tammani vastuvõtuaeg vallamajas on igal teisipäeval kell 8.30-10.30. Palume oma tulek ette registreerida andes sellest teada vallasekretärile telefonil 766 9271 või saates e-kirja aadressile info@taheva.ee. Teie paremaks teenindamiseks palume ka teavitada, millisel teemal kohtumist soovite. Võimalusel palume ette saata küsimused, et nendele vastamiseks oleks võimalik valmistuda.

Volikogu liikmete andmed


Hille Tamman
Volikogu esimees, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees, telefon 769 8525, e-post hille.tamman@gmail.com

Tõnu Must
Volikogu aseesimees, telefon 504 5002, e-post tonu.must@gmail.com

Janika Ploom
Telefonid 769 8723, 517 8470, e-post janika.ploom@mail.ee

Kalev Raudsepp
Arengukomisjoni esimees, telefon 505 4948, e-post kalev@aksimotell.ee

Andres Rõõmus
Telefon 516 3302, e-post andresroomus@gmail.com

Allar Abolin
Revisjonikomisjoni esimees, telefon 5668 7068, e-post allarabolin@hotmail.com

Rasmus Onkel
Kultuuri- ja noorosootöökomisjoni esimees, telefon 5626 4816, e-post rasmus.onkel@gmail.com