Vabad töökohad vallas


Teate ID: 50  |  lisatud: 2017-02-27 17:49:59
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamist; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuete kohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017.


Teate ID: 49  |  lisatud: 2017-02-27 17:48:01
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada erihoolekandeteenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja arendada tema tegevusvõimeid. Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 19.03.2017.


Teate ID: 48  |  lisatud: 2017-02-27 17:47:30
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat. Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017.


Teate ID: 47  |  lisatud: 2016-10-11 20:50:34
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat. Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; ta vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu. Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 31.10.2016.


Teate ID: 46  |  lisatud: 2016-10-11 20:50:06
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada ööpäevaringse erihoolekandeteenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja tegevusvõimekust. Nõuded kandideerimiseks: üldkeskharidus, eesti keele oskus kõnes ja kirjas, arvuti kasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 31.10.2016.


Teate ID: 45  |  lisatud: 2016-10-11 20:49:34
SA Taheva Sanatooriumi otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamisi; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuetekohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise, kvaliteedi ja koguse. CV saata e-postile tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 31.10.2016.


Teate ID: 44  |  lisatud: 2016-07-28 09:59:22
Taheva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli direktori ametikoha täitmiseks. Eeldame vastavust haridusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud lasteaia-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele. Vajalikud põhjalikud teadmised eelarvelise asutuse toimimisest, vastutus- ja kohusetunne, korrektsus, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, B-kategooria juhiluba. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 16. augustiks 2016 aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68013 Valga maakond. Informatsioon Monika Rogenbaumilt telefonidel 766 9272, 510 9822, e-post vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 42  |  lisatud: 2016-07-25 10:53:27
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada töötamise toetamise teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kujundada kliendi tööoskusi ja arendada tema töövõimeid. Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eesti keele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutamise oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 05.08.2016.


Teate ID: 43  |  lisatud: 2016-07-25 10:51:56
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat. Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 05.08.2016.


Teate ID: 41  |  lisatud: 2016-05-24 13:53:11
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd hooldustöötajale, kelle tööülesanneteks on eakate inimeste hooldamine. Sobiv kandidaat väärtustab kõrgelt meeskonnatööd, on hea ja avatud suhtleja, vastutus- ja kohusetundega, salliv, lahenduskeskse hoiakuga, positiivne, soovib töötada erivajadustega inimestega. Valmisolek peab olema enesetäiendamiseks, õppimiseks. CV saata e-postile tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 11.06.2016.


Teate ID: 40  |  lisatud: 2016-05-24 09:44:55
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajatele, kelle tööülesanneteks on arendada kogukonnas elamise teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kujundada kliendi tööoskusi ja arendada tema töövõimeid. Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. Sobiv kandidaat väärtustab kõrgelt meeskonnatööd, on hea ja avatud suhtleja, vastutus- ja kohusetundega, salliv, lahenduskeskse hoiakuga, positiivne, soovib töötada erivajadustega inimestega. Valmisolek peab olema enesetäiendamiseks, õppimiseks. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 05.06.2016.


Teate ID: 39  |  lisatud: 2016-03-01 12:04:26
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda kokka (Tsirgumäe osakonda). Kokk tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi, tagab toidublokile esitatud nõuetekohase hügieeni. Kokk tagab enesekontrollialase dokumentatsiooni nõuetekohase täitmise ja jälgib toidubloki inventari säilimist ja esteetilist väljanägemist. Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 21.03.2016.


Teate ID: 38  |  lisatud: 2016-03-01 12:04:02
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat (Kalliküla osakonda). Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu. Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 20.03.2016.


Teate ID: 37  |  lisatud: 2016-01-11 12:58:18
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajaid Kalliküla osakonda ja Tsirgumäe osakonda. Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu. Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 24.01.2016.


Teate ID: 36  |  lisatud: 2016-01-11 12:56:29
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda tegevusjuhendajat. Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus on tegevusjuhendaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 1) kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit; 2) juhendama isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel; 3) juhendama isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel; 4) juhendama isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel; 5) kujundama isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist; 6) nõustama isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades; 7) toetama teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu ja 8) kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks. Omalt poolt pakume huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. Nõuded kandidaadile: Üldkeskharidus, varasem nõutav töökogemus pole oluline, eesti keele oskus heal tasemel, arvutikasutuse oskus (Word), autojuhilubade olemasolu. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 24.01.2016.


Teate ID: 35  |  lisatud: 2016-01-11 12:55:43
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda tegevusjuhendajat. Töötamise toetamise teenuse osutamise käigus on tegevusjuhendaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja suunamisotsuses ning rehabilitatsiooniplaani tegevusplaanis nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 1) motiveerima isikut tööle asuma; 2) leidma isiku huvidest lähtuvalt tema võimetele sobiva töö; 3) toetama isikut, juhendama teda tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustama teda töötamise ajal; 4) juhendama ja nõustama isiku tööandjat viimase nõusolekul teenust saama õigustatud isiku tööle rakendamisel; 5) juhendama isikut ja temaga koos tööd tegevaid isikuid nende nõusolekul töötamise käigus tekkivates nendevahelistes suhetes; 6) valmistama isikut ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks. Omalt poolt pakume huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege, kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid. Nõuded kandidaadile: Üldkeskharidus, varasem nõutav töökogemus pole oluline, eesti keele oskus heal tasemel, arvutikasutuse oskus (Word), autojuhilubade olemasolu. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 24.01.2016.


Teate ID: 34  |  lisatud: 2015-07-13 10:45:20
Taheva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli direktori ametikoha täitmiseks. Eeldame vastavust haridusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud lasteaia-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele. Vajalikud põhjalikud teadmised eelarvelise asutuse toimimisest, vastutus- ja kohusetunne, korrektsus, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, B-kategooria juhiluba. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 30. juuliks 2015 aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68013 Valga maakond. Informatsioon Monika Rogenbaumilt telefonidel 766 9272, 510 9822, e-post vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 33  |  lisatud: 2015-06-15 11:15:48
Hargla Kool pakub 2015/2016 õppeaastast osalise koormusega tööd poiste tööõpetuse õpetajale. Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ning ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. juuniks 2015. a Hargla Kooli aadressil Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond või elektrooniliselt aadressil jutakond@gmail.com. Täiendav informatsioon Juta Kondilt telefonil 5346 1955.


Teate ID: 32  |  lisatud: 2015-05-11 08:16:57
Hargla Kool võtab alates 01.06.2015 tööle kütja-majahoidja. Peamised tööülesanded suvisel perioodil on muru niitmine ja trimmerdamine, küttepuude ladustamine ja muud korrashoiutööd. Talvisel perioodil ruumide kütmine. Palume oma CV saata e-posti aadressile jutakond@gmail.com hiljemalt 25.05.2015. Täpsem info Juta Kondilt telefonil 5346 1955, e-post jutakond@gmail.com.


Teate ID: 31  |  lisatud: 2015-03-20 12:03:44
Hargla Kool võtab alates 20.04.2015 tööle lasteaiaõpetaja abi. Töökoht asub Koikkülas. Tööpäev algab ja lõpeb Hargla külas, kuna on seotud bussilaste saatmisega. Palume oma CV saata e-posti aadressile jutakond@gmail.com hiljemalt 03.04.2015. Täpsem info Juta Kondilt telefonil 5346 1955, e-post jutakond@gmail.com.


Teate ID: 30  |  lisatud: 2014-10-31 10:35:43
Taheva Vallavalitsus võtab alates 01.01.2015 tööle pearaamatupidaja või sõlmib vastava teenuslepingu ettevõttega. Oma pakkumus töötasu/tasu suhtes koos raamatupidaja CV-ga esitada hiljemalt 14.11.2014 aadressile vallavanem@taheva.ee. Täpsem info vallavanemalt telefonil 510 9822, e-post vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 29  |  lisatud: 2014-08-04 12:25:06
Hargla Kool võtab 1. septembrist 2014. a tööle koristaja. Palume oma CV saata e-posti aadressile jutakond@gmail.com hiljemalt 22.08.2014. Lisainfo telefonil 5346 1955 (Juta Kond).


Teate ID: 28  |  lisatud: 2014-07-24 09:41:43
SA Taheva Sanatoorium otsib hooldustöötajat ja kasvatajat. Palume oma CV saata e-posti aadressile tahevasanatoorium@hot.ee hiljemalt 13.08.2014. Info telefonidel 517 8470 või 769 8723.


Teate ID: 27  |  lisatud: 2014-07-14 08:55:46
Taheva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli direktori ametikohale. Eeldame vastavust haridusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud lasteaia-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele. Vajalikud põhjalikud teadmised eelarvelise asutuse toimimisest, vastutus- ja kohusetunne, korrektsus, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, B-kategooria juhiluba. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 31. juuliks 2014 aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68013 Valga maakond. Informatsioon telefonidel 766 9272, 510 9822, e-post vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 26  |  lisatud: 2014-07-07 10:38:31
SA Taheva Sanatoorium otsib hooldustöötajat. Töö sisuks on eakate inimeste hooldamine. Palume oma CV saata e-posti aadressile tahevasanatoorium@hot.ee hiljemalt 31.07.2014. Rohkem infot Janika Ploomilt telefonidel 517 8470 või 769 8723.


Teate ID: 25  |  lisatud: 2014-05-08 15:44:32
SA Taheva Sanatoorium otsib hooldustöötajat. Töö sisuks on eakate inimeste hooldamine. Palume oma CV saata e-posti aadressile tahevasanatoorium@hot.ee hiljemalt 25.05.2014. Rohkem infot Janika Ploomilt telefonidel 517 8470 või 769 8723.


Teate ID: 24  |  lisatud: 2013-07-24 10:23:38
SA Taheva Sanatoorium vajab Kalliküla osakonda hooldustöötajat ja Tsirgumäe osakonda kasvatajat. Kandideerimiseks esitada 10. augustiks 2013 CV aadressil Tsirgumäe küla, Taheva vald, 68012 Valga maakond või e-posti teel tahevasanatoorium@hot.ee. Info Janika Ploomilt telefonidel 769 8723, 517 8470, e-posti aadressil tahevasanatoorium@hot.ee


Teate ID: 23  |  lisatud: 2013-07-10 09:02:10
Taheva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli direktori ametikohale. Eeldame vastavust haridusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud lasteaia-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele. Vajalikud põhjalikud teadmised eelarvelise asutuse toimimisest, vastutus- ja kohusetunne, korrektsus, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, B-kategooria juhiluba. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 29. juuliks 2013 aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68013 Valga maakond. Informatsioon telefonidel 766 9272, 510 9822, e-post vallavanem@taheva.ee


Teate ID: 22  |  lisatud: 2013-06-03 12:15:16
Hargla Kool pakub 2013/2014. õppeaastast tööd järgmistele aineõpetajatele: inglise keel 16 tundi; loodusõpetus 4 tundi; geograafia 3 tundi; bioloogia 3 tundi; keemia 2 tundi; ajalugu 6 tundi; ühiskonnaõpetus 3 tundi; poiste tööõpetus 6 tundi; kunstiõpetus 3 tundi nädalas. Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 16. juuniks 2013 Hargla Kooli aadressil Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond või e-posti aadressil jutakond@gmail.com Täiendav informatsioon Juta Kondilt telefonil 5346 1955.


Teate ID: 21  |  lisatud: 2013-01-02 10:06:53
SA Taheva Sanatoorium vajab Kalliküla ja Tsirgumäe osakondadesse hooldustöötajaid ja Tsirgumäe osakonda puhastusteenindajat. Kandideerimiseks esitada 10. jaanuariks 2013 CV aadressil Tsirgumäe küla, Taheva vald, 68012 Valga maakond või e-posti teel tahevasanatoorium.ee. Info Janika Ploomilt telefonidel 7698 723, 517 8470, e-posti aadressil tahevasanatoorium@hot.ee


Teate ID: 20  |  lisatud: 2012-08-16 14:03:45
SA Taheva Sanatoorium otsib kahte hooldustöötajat (nii Kalliküla kui Tsirgumäe hooldekodu osakonda). Huvi korral palume ühendust võtta SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liikme Janika Ploomiga telefonil 769 8723, 517 8470, e-post tahevasanatoorium@hot.ee


Teate ID: 19  |  lisatud: 2012-08-02 11:01:59
SA Taheva Sanatoorium vajab Kalliküla hooldekodu osakonda võimalikult kiiresti hooldustöötajat ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks haiguslehel oleku ja lapsehoolduspuhkusel oleku ajaks. Kandideerimiseks esitada 7. augustiks 2012 CV ja vastav avaldus elektrooniliselt aadressil tahevasanatoorium@hot.ee või tuua dokumendid SA Taheva Sanatooriumisse Tsirgumäe külas või hooldekodusse Kallikülas.Info Janika Ploomilt telefonil 769 8723 või 517 8470.


Teate ID: 18  |  lisatud: 2012-06-10 23:14:14
Taheva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli direktori ametikohale. Eeldame vastavust haridusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud lasteaia-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele. Vajalikud põhjalikud teadmised eelarvelise asutuse tomimisest, vastutus- ja kohusetunne, korrektsus, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, B-kategooria juhiluba. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 25. juuniks 2012 aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68013 Valga maakond. Informatsioon telefonidel 76 69 272, 510 9822, e-post vallavanem@taheva.ee


Teate ID: 17  |  lisatud: 2012-05-14 15:57:11
SA Taheva Sanatooriumi hooldekodu osakond Tsirgumäe külas otsib hooldustöötajat. Nõudmised kandidaadile: vastutusvõime ja tahe töötada eakate,erivajadustega klientidega. Kasuks tuleb erialane haridus või valmisolek seda omandama asuda. Kandideerimiseks saata või tuua avaldus ja CV SA Taheva Sanatooriumisse aadressil Tsirgumäe küla, Taheva vald, 68012 Valga maakond või saata see elektrooniliselt aadressil tahevasanatoorium@hot.ee Kandideerimistähtaeg on 24. mai 2012. Info juhatuse liikmelt Janika Ploomilt telefonil 769 8723, 517 8470.


Teate ID: 16  |  lisatud: 2012-05-12 02:02:19
Hargla Kool pakub 2012/2013. õppeaastast tööd mitmetele aineõpetajatele. Loe lähemat infot SIIT.


Teate ID: 15  |  lisatud: 2012-02-01 09:53:42
Taheva Vallavalitsus võtab alates 01.03.2012 tööle sotsiaalhooldustöötaja. Sobival kandidaadil peab olema B-kategooria juhiluba ja vajadusel võimalus kasutada isiklikku sõiduatot, talle peab sobima töö eakate ja erivajadustega inimestega. Kasuks tuleb erialane haridus või valmisolek seda omandama asuda. Sotsiaalhooldustöötaja töötasu on 426 eurot. Kandideerimiseks esitada 15. veebruariks 2012 vastav avaldus ja CV elektrooniliselt aadressil vallavanem@taheva.ee või saata/tuua dokumendid aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond. Täiendavat infot saab küsida sotsiaalnõunik Evi Veermelt telefonidel 766 9274,523 5022 e-post sotsiaal@taheva.ee


Teate ID: 14  |  lisatud: 2012-01-30 08:46:46
SA Taheva Sanatoorium otsib 1. märtsist 2012 hooldustöötajat. Kandideerimiseks esitada oma sooviavaldus ja CV 15. veebruariks 2012 elektrooniliselt aadressil tahevasanatoorium@hot.ee või saata/tuua aadressil SA Taheva Sanatoorium, Tsirgumäe küla, Taheva vald, 68012 Valga maakond. Info Tiiu Helemetsalt telefonil 769 8723, e-post tahevasanatoorium@hot.ee


Teate ID: 13  |  lisatud: 2011-12-12 17:21:52
Üldhoolekande-, erihoolekande ja asenduskodu teenuseid osutav SA Taheva Sanatoorium otsib alates 01.01.2012 juhatuse liiget. Kandidaat peab olema hea pingetaluvusega, analüütilise mõtlemisega, väärtustama meeskonnatööd, olema valmis pühenduma SA arendamisele. Eeldame head arvuti kasutamise oskust, B-kategooria juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb varasem edukas juhtimiskogemus, projektide juhtimise kogemus. Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja kirjalik nägemus SA edaspidisest arengust. Kandideerimisdokumente ootame elektrooniliselt aadressil vallavanem@taheva.ee 26. detsembriks 2011. Info SA Taheva Sanatoorium nõukogu esimehelt Monika Rogenbaumilt telefonidel 76 69 272, 51 09 822, e-post vallavanem@taheva.ee


Teate ID: 12  |  lisatud: 2011-09-29 01:00:25Teate ID: 11  |  lisatud: 2011-08-17 14:27:03
SA TAHEVA SANATOORIUM VÕTAB TÖÖLE ALATES 15. SEPTEMBRIST 2011.A. KATLAKÄITAJA KOHAMÄÄRAGA 1,0. TÖÖ VAHETUSTEGA. KANDIDAADILT EELDAME: • VASTUTUS- JA KOHUSETUNNET; • TEHNILISE TAIBU OLEMASOLU; • HEAD SUHTLEMISOSKUST. KANDIDEERIJATEL PALUME SAATA CV JA AVALDUS KANDIDEERIMISE SOOVIGA 01. SEPTEMBRIKS 2011 ELEKTROONSELT tahevasanatoorium@hot.ee VÕI KIRJA TEEL SA TAHEVA SANATOORIUM TSIRGUMÄE KÜLA, TAHEVA VALD, VALGAMAA 68012. INFOT ON VÕIMALIK SAADA TELEFONIL 53090825 (MAJANDUSJUHATAJA AARE HIOB).


Teate ID: 10  |  lisatud: 2011-05-27 09:54:04
Hargla Maakultuurimaja võtab alates 1. oktoobrist 2011 tööle koristaja. Töökoormus 0,69-kohta (5 tundi ja 30 minutit päevas). Kandideerimiseks esitada CV ja avaldus Hargla Maakultuurimaja juhatajale 15. juuliks 2011. Täpsem info kultuurimaja juhatajalt Külli Mannaselt telefonidel 76 98 718, 53 481 312, e-post kylli.mannas@mail.ee


Teate ID: 9  |  lisatud: 2011-05-11 10:49:26
Hargla Hooldekodu otsib 2011. aasta juulist alates hooldustöötajate puhkuste asendajat. Vajalik on eelnevalt käia töö, maja ja klientidega tutvumas. Töö on vahetustega. Huvilistel võtta ühendust juhataja Janika Ploomiga telefonil 53 009 832, e-post janika.ploom@mail.ee


Teate ID: 8  |  lisatud: 2011-03-31 16:28:19
Ei ole küll Taheva vallas see töö, kuid ehk on siiski huvilisi:

BALTI VARA FASSAADID OÜ on fassaadide soojustamise ja viimistlemisega tegelev firma, kelle põhimõte on pidada tähtsaks teenuse kvaliteeti ning hoida kõrget taset töö algusest lõpuni. Balti Vara väärtustab oma tööjõudu ja hindab korralikku tööd. Selle tõenduseks oleme loonud heaks tööks vajalikud tingimused ja motiveerime oma töötajaid andma oma erialal alati endast parim.

Otsime FASSAADITÖÖLIST meie Tallinna ja Tartu meeskonda! Loe lähemalt SIIT!


Teate ID: 7  |  lisatud: 2010-10-25 09:40:32
Seoses töömahu suurenemisega vajab SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond alates 01. detsember 2010 kasvatajat. Töötajaga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni 01. september 2011.a. Kandidaadilt eeldame: · Sotsiaaltöö (hooldustöö) või pedagoogilist haridust. · Valdkonna hariduse puudumisel vähemalt keskharidust. · Lastesõbralikkust , pingetaluvust ja paindlikkust. · Head suhtlemise- ja meeskonnatöö oskust. · Valmisolekut vahetustega tööks. Soovijatel palume saata CV aadressile tahevasanatoorium@hot.ee 15. novembriks 2010. Info telefonidel 56903034; 7698723.


Teate ID: 6  |  lisatud: 2010-10-25 09:40:07
Seoses töömahu suurenemisega vajab SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond alates 01. detsember 2010 kasvatajat. Töötajaga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni 01. september 2011.a. Kandidaadilt eeldame: · Sotsiaaltöö (hooldustöö) või pedagoogilist haridust. · Valdkonna hariduse puudumisel vähemalt keskharidust. · Lastesõbralikkust , pingetaluvust ja paindlikkust. · Head suhtlemise- ja meeskonnatöö oskust. · Valmisolekut vahetustega tööks. Soovijatel palume saata CV aadressile tahevasanatoorium@hot.ee 15. novembriks 2010. Info telefonidel 56903034; 7698723.


Teate ID: 5  |  lisatud: 2010-09-01 11:35:47
Hargla Hooldekodu vajab seoses töötaja lapsehoolduspuhkusele minekuga alates 27.11.2010 0,5-kohaga hooldustöötajat. Täpsem info Harla Hooldekodu juhatajalt Janika Ploomilt telefonidel 76 98 734 või 53 009 832, e-post janika.ploom@mail.ee Kandideerimiseks esitada vastav avaldus ja CV Hargla Hooldekodusse hiljemalt 15. oktoobriks 2010.


Teate ID: 4  |  lisatud: 2010-08-27 09:40:34
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd alates 16.09.2010 autojuhile (väikebuss) kohamääraga 0,75. Huvitatutel palume saata CV aadressil tahevasanatoorium@hot.ee või tuua SA-sse Taheva Sanatoorium 03. septembriks 2010 a.


Teate ID: 3  |  lisatud: 2010-07-28 17:40:30
Hargla Kool kuulutab välja täiendava konkursi eesti keele õpetaja ametikohale. Eeldame vastavust kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 11. augustiks 2010 aadressil Hargla Kool Hargla küla Taheva vald 68014 Valgamaa. Informatsioon telefonil 53 461 955, e-post silvaranniku72@gmail.com


Teate ID: 2  |  lisatud: 2010-07-02 09:35:28
Hargla Kool kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikohale. Eeldame vastavastu kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 16. juuliks 2010 aadressil Hargla Kool Hargla küla Taheva vald 68014 Valgamaa. Informatsioon telefonil 53 461 955, e-post silvaranniku72@gmail.com


Teate ID: 1  |  lisatud: 2010-07-02 09:35:11
Taheva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli direktori ametikohale. Tööle asumise aeg 24.08.2010. Eeldame vastavust haridusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud lasteaia-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele. Vajalikud põhjalikud teadmised eelarvelise asutuse tomimisest, vastutus- ja kohusetunne, korrektsus, pingetaluvus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, B-kategooria juhiluba. Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid hiljemalt 16. juuliks 2010 aadressil Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla, Taheva vald, 68013 Valgamaa. Informatsioon telefonidel 76 69 272, 51 09 822, e-post vallavanem@taheva.ee