Taheva valla uudised


Uudise ID: 1653  |  lisatud: 2017-09-22 22:38:14
Viisakus algab meist endist. Ka liikluses. Maanteeameti pressiteadet vaata SIIT.


Uudise ID: 1652  |  lisatud: 2017-09-22 22:26:27
Tervislikuma elu poole - toit oma aiast ja metsast. Õpituba 28.09.2017 09.00 - 15.00 SA Taheva Sanatoorium päevakeskuses. Kuulutust vaata SIIT.


Uudise ID: 1651  |  lisatud: 2017-09-21 11:25:19
EELK Hargla Kogudus annab teada, et kirikus hakkavad suured ehitustööd tänavu lõppema. Palume neid, kellel võimalik, osaleda kiriku koristustöödel 26. septembril algusega kell 8.30. Puhastame ja peseme ruumid tolmust puhtaks. Kui võimalik, siis tuleks kaasa võtta nt ämbreid, lappe, harju jms koristuseks vajalikku. Küsimuste korral palume pöörduda Monika Rogenbaumi poole telefonil 510 9822 või saata e-kiri aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1650  |  lisatud: 2017-09-18 17:37:52
"Piiriäärne sügislaat" toimub Ape linnas pühapäeval 24. septembril algusega kell 09.00. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1649  |  lisatud: 2017-09-18 17:32:27
Taheva valla liikumissarja III etapp toimub 30. septembril algusega kell 10.00. Kohtume Hargla Kooli juures. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1648  |  lisatud: 2017-09-14 00:21:54
Pankrotimenetluses Helgi Aher'i kinnisasja enampakkumise teade. Vaata SIIT.


Uudise ID: 1647  |  lisatud: 2017-09-11 20:44:09
Valgamaa eakate terviseseminar toimub 29. septembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Täpsemat infot vaata SIIT. Kui vajad abi transpordiga seoses, siis anna endast teada telefonil 510 9822 või kirjutades e-posti aadressil vallavanem@taheva.ee .


Uudise ID: 1646  |  lisatud: 2017-09-11 20:37:41
Tervise Arengu Instituut tuletab meelde köögiviljade söömise vajalikkust. Loe pressiteadet SIIT.


Uudise ID: 1645  |  lisatud: 2017-09-08 23:59:11
Koikkülast leitud umbes aastane emane kass. Vaata fotot SIIT. Palume omanikul endast teada anda telefonil 510 9822 või saates e-kirja aadressile vallavanem@taheva.ee .


Uudise ID: 1644  |  lisatud: 2017-09-06 11:48:36
Taheva Vallavalitsus annab teada, et kehtestatud on ühtsed põhimõtted Taheva vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. Kord on kättesaadav Riigi Teatajast aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/402092017006.

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks, milleks puuduvad võimalused Taheva valla territooriumil, ning toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osaliseks katmiseks.

Endiselt pakutakse ka Taheva vallas üle kümne võimaluse huvitegevuses osalemiseks ning need võimalused on jätkuvalt tasuta.

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning huvikooli või huviringi tõend osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!

Toetussummaks kvartalis on kavandatud 150 eurot ühele noorele. Summa võib väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiad SIIT.

Lisainfo Monika Rogenbaumilt telefonil 510 9822 või e-posti aadressilt vallavanem@taheva.ee .


Uudise ID: 1643  |  lisatud: 2017-09-05 21:27:13
Taheva Vallavalitsus ootab kaastöid Taheva valla ajalehte kuni 18. septembrini. Materjali palume saata aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1642  |  lisatud: 2017-09-01 21:06:28
Taas on 6. septembril algusega kell 12.00 tulemas traditsiooniline aaretejaht Valgamaal. Vaata kuulutust ja lisainfot SIIT.


Uudise ID: 1641  |  lisatud: 2017-08-30 20:41:40
PÄÄSTEAMET: Küttehooajaks peavad korstnad ja lõõrid puhtad olema. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1640  |  lisatud: 2017-08-21 23:22:07
Tervise Arengu Instituut paneb õla alla liikumisele „Septembris ei joo“. Loe pressiteadet SIIT.


Uudise ID: 1639  |  lisatud: 2017-08-21 18:16:46
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 25. augustil 2017 algusega kell 14.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Valgamaa Omavalitsuste Liidule; 2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord; 3. Laenukohustuse võtmine Koikküla maja ümberehituseks (kohustus planeeritakse võttavastavalt eelarvestrateegiale juhul, kui töödeks ei saada projektitoetust); 4. Varade üleandmine Sihtasutusele Taheva Sanatoorium; 5. Sihtasutuse Taheva Sanatoorium määramine vee-ettevõtjaks; 6. Lisaeelarve vastuvõtmine.


Uudise ID: 1638  |  lisatud: 2017-08-19 00:13:32
Valminud on Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017–2025 eelnõu. Jäätmekava eelnõuga on kõigil soovijatel võimalik tutvuda alates 18.08.2017 kuni 15.09.2017 veebiaadressil www.valgamaa.ee, Valgamaa Omavalitsuste Liidu ruumes (Kesk 11, Valga Raekoja I korrusel) ja Taheva valla kodulehel www.taheva.ee. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 14.09.2017 Valgamaa Omavalitsuste Liidu aadressile: Kesk 11, Valga 68203 või e-posti teel: valgamaa@valgamaa.ee . Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung 15.09.2017. a kell 15.00 Valga Raekojas, Kesk 11, Valga. Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda SIIT.


Uudise ID: 1637  |  lisatud: 2017-08-13 23:01:16
TASUTA koolitused tööealisele elanikkonnale, sügis 2017. a. - Valgamaa Kutseõppekeskuses. Vaata SIIT.


Uudise ID: 1636  |  lisatud: 2017-08-02 22:15:01
Taheva valla 25. aastapäeva tähistamine. Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1635  |  lisatud: 2017-07-27 15:26:07
Helgi Aher pärandvara pankrotimenetlus . Vaata infot SIIT.


Uudise ID: 1633  |  lisatud: 2017-07-06 13:08:41
Sihtasutus Taheva Sanatoorium ootab eakaid ja erivajadustega inimesi 12. juulil algusega kell 9.00 Tsirgumäe külla Taheva Sanatooriumi territooriumile turvalisuse koolitusele. Vaata lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1631  |  lisatud: 2017-06-23 18:32:59
Tartu maakonnas ja Kagu-Eestis (sh Valgamaal) käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1630  |  lisatud: 2017-06-22 11:39:06
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 30. juunil 2017 algusega kell 14.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine; 2. Eelarvestrateegia 2017–2021 vastuvõtmine; 3. Jäätmevaldajate registri põhimääruse vastuvõtmine; 4. Lisaeelarve vastuvõtmine; 5. Lasteaiaõpetaja palgamäära tõstmine; 6. Nõusoleku andmine Karula Vallavalitsusele laenulepingu sõlmimiseks.


Uudise ID: 1629  |  lisatud: 2017-06-22 10:39:34
Taheva Vallavalitsus sai toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile "Hargla Kooli ja lasteaia osalemine loodusõppeprogrammides 2017" summas 1749,56 eurot. Projekti raames läbivad õpilased ja lasteaialapsed käesoleva aasta alguses mitmeid loodusõppeprogramme Pernova Hariduskeskuses ja Eesti Kaevandusmuuseumis.


Uudise ID: 1628  |  lisatud: 2017-06-22 15:34:45
Taheva Vallavalitsus sai SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse projektile "Mustjõe kalapäev 2017" summas 1142,38 eurot. Seekordse kalapäevaga seoses valmivad kalandushuviliste noorte tööna harrastuskalapüüga seotud videod, korraldatakse õpituba "Kuidas saada suuri saake?" ja viiakse läbi püügivõistlus Mustjõel. Kalapäev toimub 29. juulil.


Uudise ID: 1627  |  lisatud: 2017-06-19 22:24:37
TAI annab teada: turvaseksi kampaania tuletab noortele meelde: kasuta kondoomi! Pressiteate leiate SIIT.


Uudise ID: 1626  |  lisatud: 2017-06-19 22:14:50
TAI annab teada: kirjutame Teile Tervise Arengu Instituudist programmi „Kainem ja tervem Eesti“ nimel. Soovime lähemalt tutvustada programmi võimalusi, millest sotsiaaltöötajal ja lastekaitsetöötajal, aga ka muudel kohaliku omavalistuse spetsialistidel võiks oma töös kasu olla. Pressiteate leiate SIIT.


Uudise ID: 1625  |  lisatud: 2017-06-07 11:25:45
Taheva valla ajalehte oodatakse kaastöid 15. juunini. Materjali palume saata aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1624  |  lisatud: 2017-06-07 11:24:23
Kalmistupühad Taheva vallas toimuvad järgmistel aegadel: Hargla kalmistul 24. juunil kell 11.00 ja Laanemetsa kalmistul 24. juunil kell 14.00.


Uudise ID: 1623  |  lisatud: 2017-05-30 16:06:54
Vaata "Kepikõnni Ekspress 2017" kuulutusi siit: Valga kuulutus ja Koikküla kuulutus.


Uudise ID: 1622  |  lisatud: 2017-05-29 20:13:42
Päästeameti teavituskampaania: "Vest päästab veest!". Vaata SIIT.