Taheva valla uudised


Uudise ID: 1591  |  lisatud: 2017-03-27 22:18:01
Tervise Arengu Instituut: lisatud suhkrute tarbimist tuleb vähendada. Vaata pressiteadet SIIT.


Uudise ID: 1590  |  lisatud: 2017-03-23 20:32:32
Päästeameti artikkel kulupõlengute ennetamise ja lõkkepõletamise ohutusnõuete teemal on kättesaadav SIIT, hoone tuleohutuse infomaterjali vaata SIIT ja SIIT.


Uudise ID: 1589  |  lisatud: 2017-03-23 12:51:00
Loe erinevatest projektitoetustest, mis Taheva valda tulevad, SIIT.


Uudise ID: 1588  |  lisatud: 2017-03-23 09:50:48
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 31. märtsil 2017 algusega kell 14.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Seisukoht kaitsealuste parkide ja puistude kohta; 2. Taheva valla eelarve II lugemine ja vastuvõtmine.


Uudise ID: 1587  |  lisatud: 2017-03-20 19:17:17
Alates 1. maist 2017 kehtivad Taheva vallas uued segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasud. Täpsem info SIIT.


Uudise ID: 1586  |  lisatud: 2017-03-16 22:45:03
Rändlinnud võivad Eestissegi tuua linnugripi. Lugege artiklit SIIT.


Uudise ID: 1585  |  lisatud: 2017-03-08 22:25:16
Taheva valla ajaleht ootab kaastöid kuni 17. märtsini. Materjal saata aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1584  |  lisatud: 2017-03-06 14:01:43
Taheva Vallavolikogu alatise kultuuri- ja noorsootöökomisjoni koosolek peetakse 30.03.2017 algusega kell 17.00 Hargla Maakultuurimajas. Päevakorras sündmuste korralduse arutelu: 1. Jüriöö jooks; 2. Emadepäeva tähistamine; 3. Taheva vald 25 (18.08.2017).


Uudise ID: 1583  |  lisatud: 2017-03-02 10:38:32
Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1582  |  lisatud: 2017-02-27 17:50:37
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamist; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuete kohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017.


Uudise ID: 1581  |  lisatud: 2017-02-27 17:44:52
SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada erihoolekandeteenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja arendada tema tegevusvõimeid. Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 19.03.2017.


Uudise ID: 1580  |  lisatud: 2017-02-27 17:46:28
SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat. Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017.


Uudise ID: 1579  |  lisatud: 2017-02-23 10:37:34
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 3. märtsil 2017 algusega kell 14.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemisel Valga valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine; 2. Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemisel moodustatava Valga Vallavolikogu liikmete arvu määramine; 3. Valimiskomisjoni moodustamine; 4. Taheva Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 30 „Taheva Vallavalitsuse koosseisus teenistus- ja töökohtade kindlaksmääramine ning struktuuri ja töötasumäärade kinnitamine“ muutmine. 5. Taheva valla eelarve I lugemine.


Uudise ID: 1578  |  lisatud: 2017-02-08 23:02:40
Valgamaa Arenguagentuur annab teada: veebruarist maini toimub kuuest moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel. Arenguprogrammis osalema on oodatud MTÜ-de juhatuse liikmed. Lisainfo ja registreerimisvormi lingi leiad SIIT.


Uudise ID: 1577  |  lisatud: 2017-02-07 23:48:32
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik aktus 22. veebruaril kell 18.00 Hargla koolimajas. Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1576  |  lisatud: 2017-02-03 00:57:27
Igaüks saab tulevase Uma Pido laulukava tegemises osaleda!
Viies võrukeelne laulu- ja rahvapidu toimub 2. juunil 2018 Võru Kubija laululaval. Koos Uma Pido väikese juubeliga tähistatakse siis ka Eesti Vabariigi suurt – V Uma Pido on kingitus 100-aastasele Eestile. Üks õige meiekandi juubel tähendab laulu, tantsu ja nalja. Seda peab ka V Umal Pidol saama! Korraldajad tahavad, et lauldavad laulud oleksid just need, mida peolised kõige enam ootavad. Seepärast tuleb veebruari alguses Internetti koduleht, kus igaüks saab varasemate Uma Pidode laule kuulata ja panna kokku endale meelepärane peokava – päris oma Uma Pido. Kõige rohkem valituks osutunud laulud saavad kindlasti peole! Laulude valimise kampaania kestab veebruar-märts 2017. Kae www.umapido.ee! Uma Pido om mi kõiki pido. Teemi tuud kõik kuun!

Triinu Laan
V Uma Pido korralduse vedaja.

Plakatit näed SIIT!


Uudise ID: 1575  |  lisatud: 2017-02-03 00:39:10
Müüa nii pikki kui lõhutuid küttepuid. Kontakt: 509 9997 (Maido Leosk).


Uudise ID: 1574  |  lisatud: 2017-02-01 22:08:59
Kotuse koostöövõrgustiku piirkondlikud kohtumised. Vaata lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1573  |  lisatud: 2017-02-01 22:02:37
Kotuse võrgustiku ja meeskonnatöö koolitus. Vaata lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1572  |  lisatud: 2017-02-01 21:56:13
Taheva vald tähistab 2017. aastal oma 25. aastapäeva. Sama aasta sügisel saab Taheva vald üheks Valga valla osaks ning praegusel kujul valla tegevus lõpeb. Oma juubeliaastal soovib vallavalitsus tänada ja tunnustada kodanikke ja koostööpartnereid tehtud töö ja antud panuse eest vallaelu edendamisesse. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1571  |  lisatud: 2017-02-01 21:42:37
Taheva Valla Külade Selts sai toetuse Leaderi programmist projektile „Kotuse koostöövõrgustiku edasiarendamine National Geographicu kollase raami võimaluste toel“. Toetuse suurus on 9878,49 eurot. Projekti eesmärgid on järgmised: Kotuse koostöövõrgustiku arenguhüpe läbi National Geographicu kollaste akende idee, selleks vajalikud võrgustiku- ja meeskonnakoolitused, ideede genereerimist toetavad õppereisid, võrgustikukohtumised; kotuse koostöövõrgustik on laienenud lisaks Taheva, Karula ja Mõniste valdadele ka Tõlliste piirkonda. Taheva, Karula, Mõniste valdade baasil on jõutud praeguseks sektoriteülese koostööni, loodud n-ö kotuse koostöövõrgustik (info veebis www.kotus.ee). Koostöö juurutamisega, selleks võimaluste otsimisega on tegeldud süsteemselt 2014. aastast alates. Juhtpartneriks on olnud selles protsessis Taheva Valla Külade Selts. Karula, Mõniste ja Taheva valdadest on olemas partnerid ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste näol. Koosöö peamine eesmärk on olnud omavahelise läbikäimise toetamine, ühisprojektide algatamine, ühiste ideede leidmine piirkonna arendamiseks saamaks siia juurde uusi elanikke ja külastajaid. Taheva Valla Külade Seltsi eestvedamisel jätkatakse piirkondliku koostöö edendamisega ka aastatel 2017 ja 2018.


Uudise ID: 1570  |  lisatud: 2017-01-24 12:40:10
Taheva vallale eraldati riigi tegevusvarust toimetulekuraskustes inimestele 592 karpi konserve (sealiha omas mahlas 325 g). Taheva Vallavalitsus otsustas jagada konservid järgmistele sihtgruppidele: 1. Mittetöötavatele töövõimetuspensionäridele, kelle pension on alla 255 euro, igale 3 karpi; 2. Mittetöötavatele vanaduspensionäridele alates vanusest 65 +, igale 3 karpi. Konservid saab kätte alates 30.01. – 28.02.2017 Koikküla Raamatukogust, Hargla Raamatukogust ja Taheva vallamajast nende asutuste lahtiolekuaegadel. Kaasa võtta pensionitunnistus!


Uudise ID: 1569  |  lisatud: 2017-01-11 17:18:59
Taheva Vallavolikogu alatise kultuuri- ja noorsootöökomisjoni koosolek peetakse 19.01.2017 algusega kell 17.00 Hargla Koolis. Päevakorras: 1. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Hargla Koolis; 2. Talve- ja kevadhooja sündmused; 3. Suviste sündmuste kuupäevad; 4. Muud jooksvad küsimused, tegevused.


Uudise ID: 1568  |  lisatud: 2017-01-11 02:58:16
Valgamaa ootab taas kandidaate maakonna teenetemärkidele. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1567  |  lisatud: 2016-12-20 22:50:21
Kalmisturegistrisse HAUDI on kantud Valga maakonna Taheva valla Hargla ja Laanemetsa kalmistutele maetute andmed ning registrisse kantud andmed on nüüd avalikud. Andmed on seotud kalmistukaardiga. Andmeid saab vaadata ja päringuid teha aadressil https://www.kalmistud.ee/ Kui leiate andmetes ebatäpsusi, siis parandus- ja täienduskannete tegemiseks palume ühendust võtta kalmistuvahtidega järgmiselt: Harglas Katrin Rogenbaumiga telefonil 5664 1480 või e-posti aadressil katrinroogenbaum@gmail.com; Laanemetsas Kersti Kronbergiga telefonil 5560 9711 või e-posti aadressil maakorraldus@taheva.ee.


Uudise ID: 1566  |  lisatud: 2016-12-19 15:53:11
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 28. detsembril 2016 algusega kell 9.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Volikogu liikmetele tasu maksmine; 2. Taheva vallale kuuluva auto müümine; 3. Arengukava 2014–2023 muutmine; 4. Lisaeelarve vastuvõtmine; 5. Struktuuri ja töötasumäärade kinnitamine alates 01.01.2017.


Uudise ID: 1565  |  lisatud: 2016-12-19 15:48:49
Valga Maavalitsus otsustas toetada SA Taheva Sanatooriumi projekti "Taheva kogukonna turvaline toimetulek" 421,49 euroga. Sihtasutus lisab projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu. Projekti käigus viiakse erivajadustega inimestele ja eakatele 2017. aasta suvel läbi 8-tunnine turvalisuse koolitus.


Uudise ID: 1564  |  lisatud: 2016-12-18 20:16:50
EELK Hargla Kogudus palub annetusi Hargla kiriku põrandate ja pingistiku restaureerimistöödeks.
EELK Hargla Kogudus kogub annetusi oma pangakontole nr EE432200001120100614 märksõnaga „Annetus kiriku põrandate remondiks“. Täpsem info SIIT.


Uudise ID: 1563  |  lisatud: 2016-12-15 22:00:58
Jõulujumalateenistus Hargla kirikus peetakse 24. detsembril algusega kell 17.00


Uudise ID: 1562  |  lisatud: 2016-12-14 23:41:28
Valgamaa maleva väliharjutus toimub Laanemetsa külas 17. detsembril 2016. Täpsem info SIIT.