Taheva valla uudised


Uudise ID: 1633  |  lisatud: 2017-07-06 13:08:41
Sihtasutus Taheva Sanatoorium ootab eakaid ja erivajadustega inimesi 12. juulil algusega kell 9.00 Tsirgumäe külla Taheva Sanatooriumi territooriumile turvalisuse koolitusele. Vaata lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1631  |  lisatud: 2017-06-23 18:32:59
Tartu maakonnas ja Kagu-Eestis (sh Valgamaal) käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1630  |  lisatud: 2017-06-22 11:39:06
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 30. juunil 2017 algusega kell 14.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine; 2. Eelarvestrateegia 2017–2021 vastuvõtmine; 3. Jäätmevaldajate registri põhimääruse vastuvõtmine; 4. Lisaeelarve vastuvõtmine; 5. Lasteaiaõpetaja palgamäära tõstmine; 6. Nõusoleku andmine Karula Vallavalitsusele laenulepingu sõlmimiseks.


Uudise ID: 1629  |  lisatud: 2017-06-22 10:39:34
Taheva Vallavalitsus sai toetuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile "Hargla Kooli ja lasteaia osalemine loodusõppeprogrammides 2017" summas 1749,56 eurot. Projekti raames läbivad õpilased ja lasteaialapsed käesoleva aasta alguses mitmeid loodusõppeprogramme Pernova Hariduskeskuses ja Eesti Kaevandusmuuseumis.


Uudise ID: 1628  |  lisatud: 2017-06-22 15:34:45
Taheva Vallavalitsus sai SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse projektile "Mustjõe kalapäev 2017" summas 1142,38 eurot. Seekordse kalapäevaga seoses valmivad kalandushuviliste noorte tööna harrastuskalapüüga seotud videod, korraldatakse õpituba "Kuidas saada suuri saake?" ja viiakse läbi püügivõistlus Mustjõel. Kalapäev toimub 29. juulil.


Uudise ID: 1627  |  lisatud: 2017-06-19 22:24:37
TAI annab teada: turvaseksi kampaania tuletab noortele meelde: kasuta kondoomi! Pressiteate leiate SIIT.


Uudise ID: 1626  |  lisatud: 2017-06-19 22:14:50
TAI annab teada: kirjutame Teile Tervise Arengu Instituudist programmi „Kainem ja tervem Eesti“ nimel. Soovime lähemalt tutvustada programmi võimalusi, millest sotsiaaltöötajal ja lastekaitsetöötajal, aga ka muudel kohaliku omavalistuse spetsialistidel võiks oma töös kasu olla. Pressiteate leiate SIIT.


Uudise ID: 1625  |  lisatud: 2017-06-07 11:25:45
Taheva valla ajalehte oodatakse kaastöid 15. juunini. Materjali palume saata aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1624  |  lisatud: 2017-06-07 11:24:23
Kalmistupühad Taheva vallas toimuvad järgmistel aegadel: Hargla kalmistul 24. juunil kell 11.00 ja Laanemetsa kalmistul 24. juunil kell 14.00.


Uudise ID: 1623  |  lisatud: 2017-05-30 16:06:54
Vaata "Kepikõnni Ekspress 2017" kuulutusi siit: Valga kuulutus ja Koikküla kuulutus.


Uudise ID: 1622  |  lisatud: 2017-05-29 20:13:42
Päästeameti teavituskampaania: "Vest päästab veest!". Vaata SIIT.


Uudise ID: 1621  |  lisatud: 2017-05-29 20:02:26
Kalmistute õppepäev Valgamaal 2017 toimub 1. juunil Lüllemäel. Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1620  |  lisatud: 2017-05-25 14:58:31
Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse kasutamise kavandamine Taheva vallas. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1619  |  lisatud: 2017-05-24 23:26:10
Pankrotimenetluses toimuva enampakkumise korras müüakse korter Koikkülas. Täpsem info SIIT.


Uudise ID: 1618  |  lisatud: 2017-05-20 23:53:27
Infot lasterikaste perede toetuse toetusvõimaluste kohta loe SIIT.


Uudise ID: 1617  |  lisatud: 2017-05-19 19:06:47
Müüa lõhutud küttepuid, mille pikkus on 50 cm. Hind 25 eurot/rm. Info ja tellimine telefonil 505 4948 (Kalev Raudsepp).


Uudise ID: 1616  |  lisatud: 2017-05-17 09:14:42
Taheva Vallavalitsus sai toetuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt LEADER-programmi kaudu projektile "Hargla külaplatsi edasiarendamine". Hargla Maakultuurimaja vahetusse lähedusse rajatakse tantsuplats, mis varustatakse elektriühenduse ja õuevalgustitega. Platsile pannakse uued pingid ning soetatakse kaks pop-up telki väliürituste korraldamiseks. Toetus projektile on 22 995 eurot, millele lisandub valla omaosalus.


Uudise ID: 1615  |  lisatud: 2017-05-16 20:49:55
21. mail algusega kell 9.00 toimub Apes "Piiriääre kevadlaat". Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1614  |  lisatud: 2017-05-15 22:18:11
Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine, vaata SIIT.


Uudise ID: 1613  |  lisatud: 2017-05-12 19:24:00
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 19. mail 2017 algusega kell 9.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Taheva valla eelarvest toetuste maksmise korra muutmine; 2. Valga Linnavalitsusele volituse ja nõusoleku andmine (Valga linna lasteaedade energiasäästuprojektide esitamisega seoses); 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Hargla kooli kinnistule (valguskaabel); 4. Kasvava metsa raieõiguse müümine; 5. Nõusoleku andmine Valga Linnavalitsusele laenulepingu sõlmimiseks.


Uudise ID: 1612  |  lisatud: 2017-05-10 06:14:26
Pärandvara pankrotimenetluses toimuva enampakkumise kohta saad infot SIIT.


Uudise ID: 1611  |  lisatud: 2017-05-08 13:42:36
Taheva Vallavalitsus sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt toetuse määramise otsuse projektile "Mängu-, arvuti-, heli- ja valgustehnika soetamine Taheva valla noorte kasutusse". Toetuse summa on 6605 eurot, sellele lisandub vallavalitsuse panus 734 eurot. Projekti raames soetatakse tehnikat, mis võimaldab noortel iseseisvalt muusikat ja valgusshowsid luua, video- ja muusikatöötlust teostada, monteerida ja näidata filme, ettekandeid, korraldada erinevaid üritusi. “Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.“


Uudise ID: 1610  |  lisatud: 2017-05-06 13:24:39
Taheva Valla Külade Selts sai toetuse projektile "Taheva valla külade päeva korraldamine". Toetuse summa on 2000 eurot. Projekti raames toimub Taheva valla külade päev, mis peetakse 5. augustil Kaldavere turismitalus Korkuna külas. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.


Uudise ID: 1609  |  lisatud: 2017-04-29 17:27:40
Kotuse koostöövõrgustiku kohtumine 15. mail Hargla Maakultuurimajas kell 18.00. Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1608  |  lisatud: 2017-04-28 21:52:51
Taheva valla liikumissarja II etapp toimub 13. mail algusega kell 9.00. Vaata kuulutust ja loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1607  |  lisatud: 2017-04-27 00:34:40
12. mail kell 18.30 Nõuni Maakultuurimajas Valgamaa aasta ema ja pärandihoidjate tänuüritus. Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1606  |  lisatud: 2017-04-25 21:06:10
Valgamaal Taheva vallas Laanemetsa külas Palu kinnistul on kavas teha metsapäev 29. aprillil, et üheskoos kasvama panna uus metsapõlvkond eelmisel aastal tormikahjustatud alale.

Kell 9.45-10.00 kogunemine
Kell 10.00-13.00 istutustööd
Kell 13.00-14.00 talgusupp, räägime erametsade majandamisest, metsa kasvatamisest ja vastame metsa kasvamise ja kasvatamisega seoses tekkinud küsimustele.
Palun võta võimalusel kaasa labidas ja ämber ning tule kohale, võta kindlasti kaasa oma pereliikmed, naabrid,sõbrad.

Selle lingi kaudu saab täpsema info ning palun registreerige iga tulija ühekaupa eraldi: REGISTREERUGE SIIN Sooviksime 27. aprilli õhtuks teada orienteeruvat osavõtjate arvu, et tellida toitlustus. Kogunemine kohe langi kõrval, Laanemetsa-Koobassaare kruusakattega riigimaanteel, kus ruumi parkimiseks on kõigile. Kohale jõudmiseks tuleks Valgast mööda Võru maanteed välja sõita ca 22 km, Laanemetsa külast näitab silt "Koobassaare 8", sealt veel 3,2 km kogunemiskohani Koobassaare suunas. Google Mapsi kaart: VAATA SIIT

Kohtumiseni metsapäeval!

Helju Leosk
5624 7325


Uudise ID: 1605  |  lisatud: 2017-04-25 16:20:40
22. aprillil toimuma pidanud Koikküla heakorrapäev jäi halva ilma tõttu ära, mistõttu toimub see 29. aprillil algusega kell 10.00. Kogunemine pargis. Palume kaasa võtta reha, töökindad, hea tuju ja naaber ka! Pärast talgupäeva pakume sooja suppi ning talgulistele jääb ka rõõm korrastatud külast. Loodame heale ilmale!


Uudise ID: 1604  |  lisatud: 2017-04-24 20:03:30
Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetusi. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1603  |  lisatud: 2017-04-20 21:53:40
Avalik kirjalik enampakkumine!
Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord). Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 04.05.2017 kella 10:30ni. Täpsem info SIIT.