Vallavalitsuses osutatavad teenused

Teenuste nimistu

Alates 1. oktoobrist 2014 korraldab politsei oma töö ümber selliselt, et piirkonnapolitseinikud saavad peaasjalikult keskenduda ainult kogukonna teenindamisele ja nende probleemide likvideerimisele. Samas tugevdatakse patrullpolitseinike koosseisu. Seepärast suunduvad osad senistest piirkonnapolitseinikest alates oktoobrikuust patrulli ning teise osa piirkonnapolitseinike ülesandeks jääb oma piirkonnas turvalisusega tegelevate koostöövõrgustike loomine ja hoidmine. Valga linnas, Karula, Taheva, Tõlliste, Sangaste ja Õru vallas hoiab politsei, kogukonna ja koostööpartnerite vahelist sidet piirkonnavanem Marek Käis ( 766 8124; 5330 7155; marek.kais@politsei.ee ). Lisainfot piirkonna turvalisusküsimustest saate jooksvalt ka Valga konstaablijaoskonna Facebook’i leheküljelt aadressil www.facebook.com/valgakonstaabel. Kiiret reageerimist vajavate sündmuste korral aitab hädaabinumber 112.

Vastuvõtt:

Taheva vald - iga kuu teine teisipäev 13.00-14.00 Laanemetsa küla, vallamaja
Sangaste vald - teisipäeviti 10.00-11.00 Sangaste alevik, vallamaja
Tõlliste vald - teisipäeviti 09.00-10.00 Laatre alevik, vallamaja
Õru vald - iga kuu teine teisipäev 11.00-12.00 Õru alevik, vallamaja
Karula vald - iga kuu teine teisipäev 15.00-16.00 Lüllemäe küla, vallamaja.

Alates 03.11.2015 vallamajas enam erametsa konsultandi vastuvõttu ei toimu. Erametsa konsultant Margus Noorkõiv võtab kodanikke vastu Valga Maavalitsuses tuba nr 301 aadressil Kesk 12, Valga linn. Vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell 13.00-16.00. Kontakttelefon 524 4467.


Hargla, Taheva ja Koikküla külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondades osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust AS Valga Vesi. Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 lg 1, lg 2, lg 6 ja Konkurentsiameti 26. novembri 2014. a kooskõlastusele nr 9.1-3/14-1-019 on kehtestatud AS Valga Vesi teeninduspiirkonnas (Hummuli vald, Taheva vald ja Valga linn) alates 1. jaanuarist 2015 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 €/m³ 0,200 €/m³ 1,200 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise eest 1,63 €/m³ 0,326 €/m³ 1,956 €/m³
Veeteenused kokku 2,63 €/m³ 0,526 €/m³ 3,156 €/m³


AS Valga Vesi koduleht asub aadressil http://www.valgavesi.ee/
Taheva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Taheva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Teenuste nimistu tabelinaEhitisregistri teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid.

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.
Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 1.07.2015 kehtestati uued vorminõuded teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele.
Ehitisregistri teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste uued vormid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
Avalduste ja taotluste blanketid

Vali failide sorteerimismeetod. Kui soovid, siis lisa ka ID number.
 ID: 
Hetkel saadaval 3 faili.


Sorteerimisvaliku ootel ...