Vallavalitsuse koostööpartnerid

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur

Eesmärk on toetada era-, avaliku ja mittetulundussektori organisatsioonide arengut läbi info levitamise, arendustegevuste ja arendusprojektide koordineerimise ja professionaalse nõustamise. Kliendid on ettevõtjad, ettevõtlikud inimesed, omavalitsused, mittetulundusühingud, arendusorganisatsioonid, maavalitsus.
Aadress: Kesk 11, Valga.
Telefon: 767 9800 E-post: valgamaa@arenguagentuur.ee .
Valgamaa Omavalitsuste Liit

Eesmärk on omavalitsuste maakondliku koostöö koordineerimine.
Aadress: Kesk 12, Valga.
E-post: valgamaaovl@valgamv.ee
Valga Maavalitsus

Link kodulehele: http://valga.maavalitsus.ee/et/uldinfo/
Valga maakonna avalik teave

Link kodulehele: http://www.valgamaa.ee/
Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu

Valgamaa Partnerluskogu on LEADER-tegevusgrupp, mille tegevuspiirkonnaks on kõik 11 Valgamaa valda ning Tõrva linn. Tegemist on koostöökoguga, mis ühendab era-, omavalitsus- ja mittetulundussektori organisatsioone ning mille eesmärgiks on kohalik areng Valgamaal. Partnerluskogu missiooniks on kaasata valgamaalased tegutsema järjepideva heaolu kasvu nimel, et iga inimene saaks olla vajalik ja väärtuslik.

Link kodulehele: http://www.valgaleader.ee/