Noorsootöö

Taheva Valla Avatud Noortekeskus

Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksusena tegutseb Taheva valla Avatud Noortekeskus.

Taheva valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse leiad SIIT. Noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused leiad SIIT.

Avatud Noortekeskus on avatud järgmistel aegadel:

esmaspäeval 12.00–17.00;
teisipäeval 16.00–19.00;
kolmapäeval 11.00–17.00;
neljapäeval 12.00–18.00.
Reedel, laupäeval ja pühapäeval suletud (toimuvad erinevad noorteüritused, millekohast infot avaldatakse läbi kohalike infokanalite jooksvalt).

Kontaktid:

Noorsootöötaja: Rasmus Onkel
Telefon: 5626 4816
E-post: rasmus.onkel@gmail.com
Aadress: Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond


Koikküla Külakeskus

Koikküla külakeskus tegutseb endises Koikküla Lasteaed-Algkooli hoones. Külakeskuse kasutada on avarad ruumid koos spordisaaliga. Külakeskuse rajamist on toetanud kohaliku omaalgatuse programm, mille abil on paigaldatud sinna piljardi-, koroona-, õhuhoki ja lauatennise lauad. Külakeskuses tegutseb käsitöötuba, olemas on õmblusmasinad, tikkimismasin, viltimismasin jms inventar. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetusel on külakeskusesse rajatud jõusaal.

Koikküla Külakeskus on avatud Koikküla Raamatukoguga samadel aegadel.

Kontaktid:

Koikküla Raamatukogu juhataja: Hille Tamman
Telefon: 769 8525
Aadress: Koikküla küla, Taheva vald, 68015 Valga maakond


Noorsootööga seotud teadaanded

Teate ID: 132  |  lisatud: 2017-10-17 22:04:16
20.10.2017 kell 15.00 kuni 21.10.2017 kell 7.40 toimub ANK-is "Noorteka öö". Vaata lähemalt SIIT.

Teate ID: 131  |  lisatud: 2017-09-14 18:46:31
19. oktoobril kell 18.00 Hargla Maakultuurimajas mälumäng. Lähem info SIIT.

Teate ID: 130  |  lisatud: 2017-09-14 18:42:07
29. septembril kell 15.00 noortekeskuses Austria kultuuriõhtu. Lähem info SIIT.

Teate ID: 129  |  lisatud: 2017-09-06 11:54:57
Taheva Vallavalitsus annab teada, et kehtestatud on ühtsed põhimõtted Taheva vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. Kord on kättesaadav Riigi Teatajast aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/402092017006.

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks, milleks puuduvad võimalused Taheva valla territooriumil, ning toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osaliseks katmiseks.

Endiselt pakutakse ka Taheva vallas üle kümne võimaluse huvitegevuses osalemiseks ning need võimalused on jätkuvalt tasuta.

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning huvikooli või huviringi tõend osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!

Toetussummaks kvartalis on kavandatud 150 eurot ühele noorele. Summa võib väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiad SIIT.

Lisainfo Monika Rogenbaumilt telefonil 510 9822 või e-posti aadressilt vallavanem@taheva.ee .

Teate ID: 128  |  lisatud: 2017-08-21 23:30:01
1. septembril kell 14.00 tutvumispäev ANK-i uue vabatahtlikuga. Vaata kuulutust SIIT.

Teate ID: 127  |  lisatud: 2017-08-20 21:37:15
Parkuurikoolitus 9. septembril kell 11.00 Ritsu spordibaasis Helme vallas. Vaata kuulutust SIIT.

Teate ID: 126  |  lisatud: 2017-08-02 22:10:35
Hargla Maakultuurimaja lahtiolekuajad augustis leiad SIIT.


Valgamaa 2 (Taheva, Karula, Tõlliste, Õru vallad ja Valga linn) noorsootöö koostöögrupp

Koostöögrupp Valgamaa 2, kuhu kuuluvad Valga linn ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Programmi kestus: 01.10.2016 kuni 30.09.2018.
Programmi maksumus: 136 647 eurot (raamlepingu summa).

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Valga linna ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo:
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Sport/entk
https://www.facebook.com/Valgamaa2Koostoogrupp/

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.