Noorsootöö

Taheva Valla Avatud Noortekeskus

Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksusena tegutseb Taheva valla Avatud Noortekeskus.

Taheva valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse leiad SIIT. Noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused leiad SIIT.

Avatud Noortekeskus on avatud järgmistel aegadel:

esmaspäeval 12.00–17.00;
teisipäeval 16.00–19.00;
kolmapäeval 11.00–17.00;
neljapäeval 12.00–18.00.
Reedel, laupäeval ja pühapäeval suletud (toimuvad erinevad noorteüritused, millekohast infot avaldatakse läbi kohalike infokanalite jooksvalt).

Kontaktid:

Noorsootöötaja: Rasmus Onkel
Telefon: 5626 4816
E-post: rasmus.onkel@gmail.com
Aadress: Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond


Koikküla Külakeskus

Koikküla külakeskus tegutseb endises Koikküla Lasteaed-Algkooli hoones. Külakeskuse kasutada on avarad ruumid koos spordisaaliga. Külakeskuse rajamist on toetanud kohaliku omaalgatuse programm, mille abil on paigaldatud sinna piljardi-, koroona-, õhuhoki ja lauatennise lauad. Külakeskuses tegutseb käsitöötuba, olemas on õmblusmasinad, tikkimismasin, viltimismasin jms inventar. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetusel on külakeskusesse rajatud jõusaal.

Koikküla Külakeskus on avatud Koikküla Raamatukoguga samadel aegadel.

Kontaktid:

Koikküla Raamatukogu juhataja: Hille Tamman
Telefon: 769 8525
Aadress: Koikküla küla, Taheva vald, 68015 Valga maakond


Noorsootööga seotud teadaanded

Teate ID: 120  |  lisatud: 2017-04-15 20:55:21
Jüriöö jooks toimub 21. aprillil stardiga Hargla Maakultuurimaja juurest. Vaata kuulutust SIIT.

Teate ID: 119  |  lisatud: 2017-04-03 22:09:38
Hei Tõlliste, Valga, Karula, Õru ja Taheva noor! Tule 13. aprillil kell 12.00 Valga Põhikooli aulas toimuvale Ideepäevale! Vaata kuulutust ja lisainfot SIIT.

Teate ID: 118  |  lisatud: 2017-03-27 21:51:21
Mälumäng Hargla Maakultuurimajas 12. aprillil kell 18.00. Vaata kuulutust SIIT.

Teate ID: 117  |  lisatud: 2017-03-16 22:37:18
Taheva valla lahtine lauatennise turniir 24. märtsil kell 17.00 Hargla Maakultuurimajas. Reeglid leiad SIIT. Kuulutuse SIIT.

Teate ID: 116  |  lisatud: 2017-02-16 00:07:13
Mälumäng Hargla Maakultuurimajas 1. märtsil kell 18.00. Kuulutust vaata SIIT.

Teate ID: 115  |  lisatud: 2017-02-08 00:35:47
Sõbrapäev Noortekeskuses 17. veebruaril Hargla Maakultuurimajas. Vaata kuulutust SIIT.
Noorte kotkaste ja Kodutütarde infopäev 17. veebruaril Hargla Maakultuurimajas. Vaata kuulutust SIIT.
Taheva valla noorte lauatennise turniir 17. veebruaril Hargla Maakultuurimajas. Vaata kuulutust SIIT.
Kolme valla noorte lauatennise turniir 5. märtsil Hargla Maakultuurimajas. Vaata kuulutust SIIT.

Teate ID: 114  |  lisatud: 2017-01-17 23:54:49
Taheva valla noorte piljarditurniir toimub 3. veebruaril kell 14.30 Hargla Maakultuurimajas. Kuulutust vaata SIIT.
Kolme ANK-i piljarditurniir toimub 12. veebruaril kell 12.00 Mõniste ANK-is. Kuulutust vaata SIIT.


Valgamaa 2 (Taheva, Karula, Tõlliste, Õru vallad ja Valga linn) noorsootöö koostöögrupp

Koostöögrupp Valgamaa 2, kuhu kuuluvad Valga linn ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Programmi kestus: 01.10.2016 kuni 30.09.2018.
Programmi maksumus: 136 647 eurot (raamlepingu summa).

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Valga linna ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo:
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Sport/entk
https://www.facebook.com/Valgamaa2Koostoogrupp/

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.