Munitsipaalasutuste kontaktandmed

 

SA Taheva Sanatoorium
Juhatuse liige: Janika Ploom

Telefonid:

769 8723 (Tsirgumäel hooldekodu, asenduskodu, erihoolekanne)

769 8734 (Kallikülas hooldekodu)
E-post:
tahevasanatoorium@hot.ee

Aadress: Tsirgumäe küla, Taheva vald, 68012 Valga maakond

 

Hargla Kool

Direktori ülesannetes: Juta Kond

Mobiiltelefon: 5346 1955

E-post: jutakond@gmail.com

 

Kooli üldtelefon: 769 8721

E-post: hargla.pk@mail.ee

Aadress: Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond

 

Lasteaia üldtelefon: 769 8572

E-post: koikkyla.lasteaed@mail.ee

Aadress: Koikküla küla, Taheva vald, 68015 Valga maakond

 

Hargla Maakultuurimaja

Juhataja: hetkel ametikoht täitmata

Telefon: 769 8718

Mobiiltelefon: 510 9822, 5348 1312

E-post: vallavanem@taheva.ee

Aadress: Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond

 

Hargla Maakultuurimaja struktuuriüksus Taheva valla avatud noortekeskus

Noorsootöötaja: Rasmus Onkel

Telefon: 5626 4816

E-post: rasmus.onkel@gmail.com

Aadress: Hargla küla, Taheva vald, 68014 Valga maakond

 

Hargla Raamatukogu

Juhataja: Marge Sulev

Telefon: 769 8860

E- post: harglarmtk.sulev@mail.ee

Aadress: Hargla, Taheva vald, 68014 Valga maakond

 

Taheva külakeskus

Perenaine: Angela Saar

Mobiiltelefon: 5615 3329

E- post: angelasaar@gmail.com

Aadress: Taheva küla, Taheva vald, 68016 Valga maakond

 

Koikküla Raamatukogu

Juhataja: Hille Tamman

Telefon: 769 8525

E-post: hille.tamman@gmail.com

Aadress: Koikküla küla, Taheva vald, 68015 Valga maakond

 

Koikküla külakeskus

Kontaktisik: Hille Tamman

Telefon: 769 8525

E-post: hille.tamman@gmail.com

Aadress: Koikküla küla, Taheva vald, 68015 Valga maakond

 

Hargla kalmistu

Kalmistuvaht: Katrin Rogenbaum

Mobiiltelefon: 5664 1480

E-post: katrinroogenbaum@gmail.com

 

Laanemetsa kalmistu

Kalmistuvaht: Kersti Kronberg

Telefon: 769 8524

Mobiiltelefon: 5560 9711