Kohalike omavalitsuste ühinemine

Valga Linnavolikogu 2015. aastal tehtud ühinemisettepanekuga seotud materjal on leitav siit:
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Yhinemislabiraakimised/

Rahvaküsitluse läbiviimine. Korralduse leiad siit:
http://www.taheva.ee/failid/varia/Korraldus_rahvakysitluse_labiviimine.pdf

Haldusterritoriaalse muutmise kohta elanike küsitluse tulemuste kinnitamine. Otsuse leiad siit:
http://www.taheva.ee/failid/varia/Taheva_VVK_2016_otsus_nr_23.pdf

Taheva Vallavolikogu otsus ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamiseks ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks on leitav siit:
http://www.taheva.ee/failid/varia/yhinemine2.zip

Valga ühinemisuuring 2008

I osa - ühinemise põhimõtted DOC
I osa - ühinemise põhimõtted PDF
II osa - sotsiaalmajanduslik analüüs DOC
II osa - sotsiaalmajanduslik analüüs PDF
III osa - ühinemise analüüs DOC
III osa - ühinemise analüüs PDF
IV osa - arengustrateegia DOC
IV osa - arengustrateegia PDF
IV osa - tegevuskava 2010-2020
V osa - ühinemise tegevuskava DOC
V osa - ühinemise tegevuskava PDF
Komisjonide kokkuvõte DOC
Komisjonide kokkuvõte PDF
Lühiversioon DOC
Lühiversioon PDF
Uuringu tutvustus esitlusena
Rahvakoosolekute kokkuvõte DOC
Rahvakoosolekute kokkuvõte PDF
Tiitel DOC
Tiitel PDF
Ühinemise alternatiivid PDF

Kohalike omavalitsuste ühinemise materjalid

Vali failide sorteerimismeetod. Kui soovid, siis lisa ka ID number.
 ID: 
Hetkel saadaval 0 faili.


Sorteerimisvaliku ootel ...