Kontaktinfo

Taheva vallavalitsuse andmed

Registrikood: 75005995

Aadress: Laanemetsa küla, 68013 Valga maakond.
Üldtelefon; 766 9271.
Faks: 766 9004.
E-post: info@taheva.ee .

Digitaalselt allkirjastatud dokumente võib saata e-posti aadressil info@taheva.ee .
Vajad abi digitaalallkirja andmiseks? Vaata siis SIIA .

Taheva Vallavalitsuse lahtioleku ja töötajate (v.a sotsiaalnõunik) vastuvõtuajad:

esmaspäeval 8.00-16.30
teisipäeval 8.00-16.00
kolmapäeval 8.00-16.00
neljapäeval 8.00-16.00
reedel 8.00-15.30


Sotsiaalnõunik Evi Veerme vastuvõtuajad:

Taheva vallamajas igal tööpäeval 9.00-15.30,
välja arvatud iga kuu teine esmaspäev, kui vastuvõtud on:
Koikküla külakeskuses 10.30-12.00
Hargla Raamatukogus 14.00-14.30
Taheva külakeskuses 14.45-15.30.

Konkreetne vastuvõtuaeg palume kokku leppida ametniku või töötajaga, kelle vastuvõtule tulla soovitakse.

Munitsipaalasutuste kontaktandmed

Vallaametnike andmed


Ametinimi: Valga vallavanem
Margus Lepik,     
Puhkuse algus:    Puhkuse lõpp: 

Ametinimi: vallasekretär
Mare Roosipuu,  telefon 766 9271  
sekretar@taheva.ee
Puhkuse algus: fikseerimata  Puhkuse lõpp: fikseerimata

Ametinimi: pearaamatupidaja
Eva Rõõmus,  telefon 766 9270  
pearaamat@taheva.ee
Puhkuse algus: fikseerimata  Puhkuse lõpp: fikseerimata

Ametinimi: sotsiaalnõunik (ka lastekaitsetöötaja)
Evi Veerme,  telefon 766 9274,  mobiiltelefon 523 5022
sotsiaal@taheva.ee
Puhkuse algus: fikseerimata  Puhkuse lõpp: fikseerimata

Ametinimi: maakorraldaja
Maarika Keskoja,  telefon 766 9273  
maakorraldus@taheva.ee
Puhkuse algus: fikseerimata  Puhkuse lõpp: fikseerimata

Ametinimi: sotsiaalhooldustöötaja
Anneli Karelson,     mobiiltelefon 5347 2663
anneli.karelson@mail.ee
Puhkuse algus: fikseerimata  Puhkuse lõpp: fikseerimata

Ametinimi: sotsiaalhooldustöötaja
Anita Maran,    mobiiltelefon 5307 0832
anita.maran@mail.ee
Puhkuse algus: fikseerimata  Puhkuse lõpp: fikseerimata