Jäätmemajandus Taheva vallas ja Valgamaal tervikuna

Failid allalaadimiseks

Jäätmehoolduseeskiri Taheva vallas
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus
Ühise kogumismahuti kasutajate vahelise lepingu näidis
Kompostimise teatise näidis
Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 - 2016
Korraldatud jäätmeveo artikkel
Prügiveohinnad koos käibemaksuga alates 01.01.2013