Hargla Kooli tutvustus

 

Taheva vallas tegutseb üks munitsipaalkool - Hargla Kool. Hargla Kool on oma liigilt lasteaed-põhikool. Alates 01.09.2006 lõpetasid oma tegevuse Hargla Põhikool ja Koikküla Lasteaed-Algkool ja nende baasil moodustatigi ühtne haridusasutus.

Hargla Kool tegutseb kahes majas: kool töötab Harglas endises Hargla Põhikooli hoones ja lasteaed töötab Koikkülas endises Koikküla Lasteaed-Algkooli hoones.

Hargla Kool tähistas 2015. aastal 327. aastapäeva.

Hargla Koolis õpib 2015/2016. õppeaastal 47 last. 1. klassi astus 4 õpilast.

Lasteaias käib 16 last.

 

Hargla Kooli kontaktandmed:

 

Aadress: Hargla küla, 68014, Taheva vald, Valga maakond

Üldtelefon: 769 8721

E-post: Hargla.Pk@mail.ee

Kodulehekülg: http://www.hargla.edu.ee

Direktori ülesannetes: Juta Kond, mobiiltelefon 5346 1955, e-post jutakond@gmail.com

 

 

Hargla Kooli lasteaia kontaktandmed:

 

Aadress: Koikküla küla, 68015, Taheva vald, Valga maakond

Üldtelefon: 769 8572

E-post: koikkyla.lasteaed@mail.ee