Hajaasustuse programm


Hajaasustuse programmiga seotud teadaanded

Teate ID: 5  |  lisatud: 2016-03-21 02:31:12
Taotluste vastuvõtmist hajaasustuse programmi alustakse 21. märtsist ja nende esitamise tähtpäev on 23. mai 2016. Loe täpsemat infot SIIT.


Hajaasustuse programmiga seotud dokumendid 2016

Programmdokument
Taotlusvorm
Eelarve vorm
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Joogivee analüüsimine
Hindamiskomisjoni koosseis 2016
Aruandevormid kasusaajatele
Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korraldus nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" (väljavõte)
Taheva Vallavalitsuse 23.08.2016 korraldus nr 74 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"
Taheva Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldus nr 119 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"
Taheva Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldus nr 123 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"


Hajaasustuse programmiga seotud dokumendid 2015

Hetkel saadaval 14 faili.

Taheva Vallavalitsuse 02.05.2016 korraldus nr 41 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2015 korralduse nr 52 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"
Korraldus nr 41_2016.pdf | lisatud: 2016-05-03

Taheva Vallavalitsuse 15.02.2016 korraldus nr 14 „Taheva Vallavalitsuse 15.07.2015 korralduse nr 52 „Hajaasustuse programmist toetuste määramine“ muutmine“
Korraldus_nr_14.pdf | lisatud: 2016-03-18

Taheva Vallavalitsuse 23.12.2015 korraldus nr 109 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2015 korralduse nr 52 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine
Korraldus_nr_109.pdf | lisatud: 2015-12-25

Taheva Vallavalitsuse 15.07.2015 korraldus nr 52 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" (väljavõte)
K.52.2015_VÄLJAVÕTE.doc | lisatud: 2015-07-15

Programmdokument
Programmdokument_2015.pdf | lisatud: 2015-03-14

Taotlusvorm
Taotlusvorm_2015.doc | lisatud: 2015-03-14

Eelarve vorm
projekti-eelarve.xls | lisatud: 2015-03-14

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
lisainfo-veesysteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.d | lisatud: 2015-03-14

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
lisainfo-kanalisatsioonisysteemide-valdkonna-tegev | lisatud: 2015-03-14

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
lisainfo-juurdepaasuteede-valdkonna-tegevuste-koht | lisatud: 2015-03-14

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
lisainfo-autonoomsete-elektrisysteemide-valdkonna- | lisatud: 2015-03-14

Joogivee analüüsimine
Joogivee analüüsimine.doc | lisatud: 2015-03-14

Aruandevormid kasusaajatele
aruandevormid-kasusaajale.xls | lisatud: 2015-03-14

Hindamiskomisjoni koosseis 2015
Korraldus nr 16.pdf | lisatud: 2015-03-16